فروردین, ۱۴۰۳

بهمن, ۱۴۰۲

Recent Posts

فراخوان طراحی و ارسال سوالات استاندارد دروس مهارتی و شایستگی محور

  فراخوان  طراحی و ارسال سوالات استاندارد دروس مهارتی  و شایستگی محور احتراماً  از مدرسان محترم علاقمند ، دعوت به همکاری می شود. 🔹مهلت تحویل  ، تا آخر اسفند۱۴۰۲ می باشد. 📣 نکات مهم: ❇️سوالات استاندارد دروس مهارتی  و شایستگی محوررا به ایمیل گروه (s.shm@chmail.ir) یا گروه آموزشی امور زراعی و باغی در سامانه شاد ارسال گردد. ❇️ همکارنی که سوالات …

ادامه مطلب »

فراخوان ارسال طرح درس روزانه و ماهانه و سالانه دروس مهارتی و شایستگی محور

فراخوان ارسال طرح درس دروس مهارتی و شایستگی محور احتراماً  از هنرآوزان محترم علاقمند ، دعوت به همکاری می شود. 🔹مهلت تحویل طرح درس ، تا اسفند ۱۴۰۲ می باشد. 📣 نکات مهم: ❇️ طرح درس ارسالی  به ایمیل گروه (s.shm@chmail.ir) ارسال گردد. ❇️ همکارنی که طرح درس های ارسالی آنها جزء برترین طرح درس قرار گیرد تقدیرنامه استانی به پاس زحمات …

ادامه مطلب »

فراخوان ارسال تهیه محتوای الکترونیکی و جزوه آموزشی

۰۰ فراخوان ارسال تهیه محتوای الکترونیکی و جزوه آموزشی در رابطه با استانداردهای مهارتی زراعی و باغی کاردانش ومحتوای الکترونیکی دروس پودمانی و تخصصی احتراماً  از مدرسان محترم علاقمند ، دعوت به همکاری می شود. 🔹مهلت تحویل  ، تا تاریخ  اسفند۱۴۰۲ می باشد. 📣 نکات مهم: ❇️محتوای الکترونیکی و جزوه آموزشی به ایمیل گروه (s.shm@chmail.ir) یا گروه آموزشی امور زراعی و باغی …

ادامه مطلب »

Recent Posts

فراخوان طراحی و ارسال سوالات استاندارد دروس مهارتی و شایستگی محور

 

فراخوان  طراحی و ارسال سوالات استاندارد دروس مهارتی  و شایستگی محور

احتراماً  از مدرسان محترم علاقمند ، دعوت به همکاری می شود.

🔹مهلت تحویل  ، تا آخر اسفند۱۴۰۲ می باشد.

📣 نکات مهم:

❇️سوالات استاندارد دروس مهارتی  و شایستگی محوررا به ایمیل گروه (s.shm@chmail.ir) یا گروه آموزشی امور زراعی و باغی در سامانه شاد ارسال گردد.

❇️ همکارنی که سوالات استاندارد دروس مهارتی  و شایستگی محور ارسالی آنها جزء برترین محتوی  یا جزوه قرار گیرد تقدیرنامه استانی به پاس زحمات آن ها خدمت شان تقدیم می گردد.

فراخوان ارسال طرح درس روزانه و ماهانه و سالانه دروس مهارتی و شایستگی محور

فراخوان ارسال طرح درس دروس مهارتی و شایستگی محور

احتراماً  از هنرآوزان محترم علاقمند ، دعوت به همکاری می شود.

🔹مهلت تحویل طرح درس ، تا اسفند ۱۴۰۲ می باشد.

📣 نکات مهم:

❇️ طرح درس ارسالی  به ایمیل گروه (s.shm@chmail.ir) ارسال گردد.
❇️ همکارنی که طرح درس های ارسالی آنها جزء برترین طرح درس قرار گیرد تقدیرنامه استانی به پاس زحمات آن ها خدمت شان تقدیم می گردد.

 

فراخوان ارسال تهیه محتوای الکترونیکی و جزوه آموزشی

۰۰

فراخوان ارسال تهیه محتوای الکترونیکی و جزوه آموزشی در رابطه با استانداردهای مهارتی زراعی و باغی کاردانش ومحتوای الکترونیکی دروس پودمانی و تخصصی

احتراماً  از مدرسان محترم علاقمند ، دعوت به همکاری می شود.

🔹مهلت تحویل  ، تا تاریخ  اسفند۱۴۰۲ می باشد.

📣 نکات مهم:

❇️محتوای الکترونیکی و جزوه آموزشی به ایمیل گروه (s.shm@chmail.ir) یا گروه آموزشی امور زراعی و باغی در سامانه شاد ارسال گردد.

❇️ همکارنی که محتوای الکترونیکی و جزوه آموزشی ارسالی آنها جزء برترین محتوی  یا جزوه قرار گیرد تقدیرنامه استانی به پاس زحمات آن ها خدمت شان تقدیم می گردد.